Cơ sở sản xuất bánh Quốc Quỳnh

  • Tên đơn vị: Cơ sở sản xuất bánh Quốc Quỳnh
  • Người đại diện pháp lý: Bùi Tấn Anh Chủ cơ sở kinh doanh
  • Địa chỉ liên hệ: Thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Đông, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0973.505.341
  • Email: banhquocquynh@gmail.com
  • Website: banhquocquynh.com